Туристически обекти
Полезни връзки
Филтър по община:
Архитектурен ансамбъл “Стария град”, гр. Кърджали
Местоположение: Кърджали
Архитектурен ансамбъл “Стария град”, гр. Кърджали В старата част на града е съхранен комплекс от къщи, построени във възрожденски стил. Намират се на улиците “Свети Климент Охридски” и “Иван Вазов”. Там се помещават Къщата на художниците в града (т.нар. Керимовата къща), както и Къщата на архитектите. Забележка: Комплексът е интересен за посещение, но не е устроен за туризъм.
Вековен бор (Pinus alba), с. Пчеларово
Местоположение: Черноочене
Вековен бор (Pinus alba), с. Пчеларово Дървото се намира в непосредствена близост до църквата. Това е бял бор - вид, който днес се среща по-рядко. Обявен е за защитен обект през 1984 г. Висок е 25 м, а обиколката на ствола е 3.50 м. Върхът е пречупен. Възраст към датата на обявяване – 500 години.
Вековен зимен дъб (Quercus petraea sesiliflora), землището на с. Медевци
Местоположение: Кирково
Вековен зимен дъб (Quercus petraea sesiliflora), землището на с. Медевци Дъбът е край пътя за с. Бенковски, непосредствено след разклона за с. Дрянова глава (веднага след моста) и преди разклона за с. Медевци. Дървото се вижда вдясно от пътя (на около 60 м от него). Има внушителни размери и съхранена корона – обиколка на стъблото – 6.50 м, възраст – около 480 години. На него е окачена табела, не е оградено.
Вековен зимен дъб (Quercus petraea sesiliflora), с. Бенковски
Местоположение: Кирково
Вековен зимен дъб (Quercus petraea sesiliflora), с. Бенковски Намира се в двора на джамията на селото. Дърветата са били 2, но едното е унищожено след изсъхване. Обявени са за защитен обект през 1975 г. Възрастта на оцелялото дърво е 200 години. Обиколката на ствола му е 4.0 м.
Вековен източен чинар, с. Фотиново
Местоположение: Кирково
Вековен източен чинар, с. Фотиново Чинарът се намира непосредствено до джамията на селото. Впечатлява със своите размери – обиколката на ствола му е 6.20 м. Короната е цяла, добре запазена. Дървото е на възраст около 400 години. Обявено е за защитен обект през 1979 г. Около ствола е направена метална ограда.
< 1.2. 3.4. ... 28 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.