Туристически обекти
Полезни връзки
Филтър по община:
Текето на Ахат баба, с. Постник (с. Текке)
Местоположение: Момчилград
Текето на Ахат баба, с. Постник (с. Текке) Текето е изградено по сунитския канон, но се почита от алианите в района. Носи името на Ахат баба – сунитски светец, воин на правата вяра, надарен с магическа сила и способности. Сам доизгражда тюрбето си (символичен гроб, предмет на поклонение), като повдига ключовия камък над вратата, по който са останали кървави отпечатъци от неговите пръсти. Около сградата има запазени стари гробове с арабски надписи по тях.
Топлите извори
Местоположение: Джебел
Топлите извори Само на около 1.5 км след последните къщи на гр. Джебел, в посока с. Мишевско има извор на сравнително топла минерална вода (около 35-36оС) с голям дебит. Преди повече от 20 години там е имало оранжерии за производство на зеленчук, както и басейн с душове за ползване от населението.
Тракийска крепост при с. Женда в местността “Буюк тепе” (“Асаркая”)
Местоположение: Черноочене
Тракийска крепост при с. Женда в местността “Буюк тепе” (“Асаркая”) Малко след с. Женда, край с. Соколите, вляво по добър черен път се достига до местността “Асар кая”. На доминираща височина, сред особено изветрели скали, се виждат руините на тракийска крепост, направена от струпани камъни без хоросан.
Тракийска крепост, с. Устра.
Местоположение: Джебел
Намира се в местността Остър камък, на около 300 м северно от с. Устрен. Южната част представлява остри, труднопроходими зъбери. Останалата част е опасана от каменна стена, неправилен седмоъгълник с обща дължина 263 м. Камъкът е полаган направо върху земята, без да е вкопаван.
Тракийски комплекс “Орлови скали”
Местоположение: Ардино
Тракийски комплекс “Орлови скали” Комплексът се намира в местността Орлови скали (Картал кая). Върху извисяващи се в гората скали са изсечени множество ниши (около 90 на брой). Една от хипотезите за тяхното предназначение е, че вътре са поставяни оброчни плочи или глинени съдове, свързани с култа към умрелите. Под скалите има следи от улеи, жертвеници и други древни съоръжения.
< 1 ... 20. 21. 22.23.24. 25.26. ... 28 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.