Туристически обекти
Полезни връзки
Филтър по община:
Църква “Св. Иван Рилски”, гр. Крумовград
Местоположение: Крумовград
Църква “Св. Иван Рилски”, гр. Крумовград Църквата е сравнително нова - построена през 1934г. по инициатива на трима души, жители на града. Строителите са от с. Петково, Смолянско. Осветена е през 1936г. от пловдивския митрополит Кирил, по-късно Патриарх български.
Църквата “Св. Георги Победоносец”, гр. Кърджали
Местоположение: Кърджали
Църквата “Св. Георги Победоносец”, гр. Кърджали Църквата е действащ храм, намиращ се на ул. “Отец Паисий”, в близост до едноименното училище. Това е трикорабна, кръстово-куполна църква с вградена камбанария. Строена през първата половина на ХХ в. Позлатените кубета привличат погледа на жителите и гостите на града. Към нея е изграден енорийски център, в който всяка година се организират летни лагери по богословие за деца от различни етноси. Църквата е обявена за паметник на културата с местно значение.
Църквата “Св. Успенье Богородично”, гр. Кърджали
Местоположение: Кърджали
Църквата “Св. Успенье Богородично”, гр. Кърджали Намира се в квартал “Гледка”. Трикорабната базилика, строена в началото на XX век е едно уникално духовно средище, в което работи трапезария за бедни, има неделно училище по вероучение, компютърна зала, безплатен медицински кабинет, музикален салон. Идеята е тази обител да стане център на културно-просветителна и благотворителна дейност. Да се помага с храна, медицинска помощ, услуги на бедни хора и сираци, независимо от тяхната религия. В храма се пази частица от Христовия кръст.
Църквата “Св. Цар Борис” в гр. Момчилград (1939 г.)
Местоположение: Момчилград
Църквата “Св. Цар Борис” в гр. Момчилград (1939 г.) Църквата е изградена в периода 1938-1939 година на мястото на малък параклис. Тя е еднокорабна базилика, носеща името на канонизирания за светец цар Борис I. Иконостасите и архиерейският трон са от дърворезба. Дървената пластика се отнася към Девърската школа. До южната стена на храма е построена костница, в която се съхраняват тленните останки на загиналите за освобождението на този край.
Църквата “Света Параскева”, с. Пчеларово
Местоположение: Черноочене
Църквата “Света Параскева”, с. Пчеларово Църквата е популярна сред населението като “Света Петка”. Архитектурно се открояват два строителни периода – от 1886 и 1913 г. В царския ред има 6 икони, подредени по канон. Апостолският ред има 20 икони. Иконостаса, иконите, владишкия трон и църковната утвар са типични за малките селски църкви.
< 1 ... 23. 24. 25.26.27. 28 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.