Туристически обекти
Полезни връзки
Филтър по община:
Чешмите на с. Аврен
Местоположение: Крумовград
Чешмите на с. Аврен Село Аврен се намира в южната част на община Крумовград, сравнително близо до границата с Гърция. Районът е планински, обрасъл с хубава смесена широколистна гора. На много места блика вода, която е хваната в повече от 30 чешми. Почти всяко семейство има “своя” чешма, изградена за спомен, за здраве, в памет на някой близък. Чешмите са красиви, удобни за отдих, в хубавата сянка на многогодишната гора. Някои от тях предлагат добри условия за празненства с приятели, други са впечатляващи със своята оригиналност. Водата е вкусна и студена, блика без прекъсване през цялата година.
Шарапаните, с. Ночево.
Местоположение: Черноочене
Шарапаните, с. Ночево. Намират се в едноименната местност, под гореописаните скални комплекси. Това са две добре запазени шарапани, разположени на около 200 м една от друга. Едната попада в оградената площ, предпазваща новопосадени борови култури от добитък. При нея са запазени и двата басейна, свързани чрез улей. По-високият има правоъгълна форма със заоблени краища и дълбочина около 20 см, а по-ниският – полусфера с дълбочина 65 см и диаметър 0.80 м. На втория басейн ясно личат два улея, което предполага наличието и на следващо ниво.
“Лирата”, гр. Кърджали
Местоположение: Кърджали
“Лирата”, гр. Кърджали На едно от възловите кръстовища в града, в центъра на голямо кръгово движение се издига монументална скулптура, символизираща лирата на Орфей. “Лирата” е от тръбни елементи, струните са верижни, по тях тече вода, която създава илюзия, че те вибрират. Пространството около “Лирата” е озеленено, а през нощта обектът се осветява в приятни сини тонове. Автор на скулптурата е Зиятин Нуриев, роден и отраснал в този край.
< 1 ... 24. 25. 26.27.28 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.