Туристически обекти
Полезни връзки
Филтър по община:
Градски музей, Ардино
Местоположение: Ардино
Градски музей, Ардино Част от бита и ритуалите на местното население през вековете са онагледени в постоянната експозиция на възстановения етнографски музей. Неговата сграда е строена в края на XVIII век и до 1912 г. там се е помещавал щабът на турския военен гарнизон. В двора и до днес е запазена сградата на барутен погреб, един от малкото останали в България от онези времена. Все още се вижда и част от сградата на конюшнята, но е доста порутена. Наскоро Ардинският музей е реставриран напълно и в него е подредена сбирка от етнографски материали. Предстои да се представи и експозиция от минерали и скали – знае се, че дълги години рударството е бил основен поминък за хората от региона.
Гробницата при с. Рогач
Местоположение: Крумовград
Гробницата при с. Рогач Намира се в непосредствена близост да автобусната спирка за селото (на около 50 м) по пътя Крумовград – Аврен. Изсечена е във вулканичните скали на десния бряг на р. Крумовица. Сравнително добре запазена. Има трапецовидно сечение, с тесен вход на една от късите страни и горен отвор. Входът е обърнат към реката, пред него има слабо загатнато преддверие, засечено асиметрично на централната ос.
Гъбата, с. Бенковски
Местоположение: Кирково
Гъбата, с. Бенковски Намира се непосредствено край пътя за гр. Златоград, в посока с. Добромирци (между селата Дедец и Добромирци), на около 1 км от с. Бенковски. Вижда се добре от пътя (от дясната страна). Разположена е пред внушителен скален комплекс. Изваяна е от природата в пясъчници. Има височина 2 м, а гуглата е с диаметър 3 м. Обявена е за природна забележителност през 1982 г., като защитената площ е 0.2 дка.
Джамийски комплекс в с. Горно Прахово
Местоположение: Ардино
Джамийски комплекс в с. Горно Прахово Намира се между селата Горно и Долно Прахово на естествено земно възвишение. Комплексът се състои от джамия, медресе (училище), каменна чешма с дарителски надпис и гробница (тюрбе). Комплексът е укрепен с каменен зид.
Джамията в гр. Крумовград
Местоположение: Крумовград
Джамията в гр. Крумовград Джамията “Сейтляр джамиси” в гр. Крумовград е на ул. ”Съединение” №6. Издигната е върху руините на средновековна църква. Първоначалната постройка е била дървена, талпена. В днешния си вид сградата е построена от богатата на времето фамилия Сейди в периода през 1901г., минарето – през 1904г., а преддверието – през 1914г.
< 1. 2. 3. 4.5.6. 7.8. ... 28 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.