Полезни връзки
Филтър по община:
ВРЪХ ВЕЙКАТА
Местоположение: Кирково
За отправна точка към върха се използва хижа Хвойнова поляна. До нея се стига по 5 километров много чакълест път от най-южното българско село – Горно Къпиново. Хижата се намира в защитена местност Гюмюрджински снежник до връх Вейката, който е най-южната българска точка и най-високият връх в българската част на Източните Родопи.
Екологична пътека №1
Местоположение:
Маршрут: Кърджали – резерват „Чамлъка” – крепостта „Асара” – хижа „Устра” – връх „Алада” – хижа „Бели брези” – село Дядовци – Дяволски мост – Кърджали.
Екологична пътека №2
Местоположение:
Маршрут: гр. Кърджали – резерват „Вълчи дол” – хижа „Студен кладенец” – гр. Кърджали
Екологична пътека №3
Местоположение:
Маршрут: гр. Кърджали – с. Солище – с. Бели пласт – с. Горна крепост – с. Пропаст – гр. Кърджали – 6 часа с автобус
Екологична пътека №4
Местоположение:
Маршрут: гр. Кърджали – хижа Боровица – гр. Кърджали Маршрутът е за два дни
< 1. 2.3 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.