Полезни връзки
СЪЗДАВАТ КОНСУЛТАТИВЕН СЪВЕТ ПО ТУРИЗЪМ В ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Дата: 15/09/2010

Приключва проектът за създаване на „собствена марка” на областта
В Кърджали ще бъде създаден консултативен съвет по туризъм – това съобщи областният управител Иванка Таушанова на заключителна пресконференция по проекта за създаване на „собствена марка” на област Кърджали.
По думите й, по този начин ще бъде гарантирана устойчивостта на двугодишния проект, чиято цел бе да създаде маркетингов туристически продукт на област Кърджали чрез обмяна на ноу-хау и най-добри практики с Регион Хага.

ПРИКЛЮЧВА ПРОЕКТЪТ ЗА „СОБСТВЕНА МАРКА” НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Дата: 10/09/2010

На 13 септември 2010 г. в конферентната зала на Областна администрация Кърджали ще се проведе заключителна пресконференция по проекта за създаване на маркетингов туристически продукт на Област Кърджали. На събитието ще бъдат отчетени дейностите, извършени през периода 2009 – 2010 г., и ще бъдат представени крайните резултати от реализирането на европейския проект.

И ПЕТИЯТ ФЕСТИВАЛ НА ТЕРЛИКА – В НАЦИОНАЛНИЯ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР
Дата: 07/09/2010

За пети път село Дъждовница се превръща в място за фестивална програма, посветена на терлика.
Тази година фестивалът се провежда в рамките на цял месец - от 20 август до 20 септември. Програмата е ориентирана към младите хора от региона, страната и чужбина, и местни жители.

АРХ. ИВАН КРЪСТЕВ ОТКРИВА ИЗЛОЖБА
Дата: 29/07/2010

На 30 юли от 19.00 ч. в Артгалерията откриват дебютна изложба с работно заглавие „Пътеводител на градския нещотърсач” на арх. Иван Кръстев.
Това е серия от 14 големи графични работи във формат 1,00 х 1,20 м, изпълнени със смесена техника от тушове, акрил, креда и моливи.
Един от най-популярните архитекти от по-младото поколение в Кърджали за първи път показва в родния си град свои художествени работи, интерпретиращи темата за градските пространства като проекция на индивидуалната свобода.

СЕДМИ БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ТУРСКИЯ ФОЛКЛОР
Дата: 06/07/2010

Кърджали става Балканска столица на толерантността чрез музика и танц
На 5 юли в Кърджали бе открит Седмия Балкански фестивал на турския фолклор „Кърджали 2010”. Той се организира от Народно читалище „Юмер Лютфи 1993” със съдействието и финансовата подкрепа на всички общини от областта.
В тазгодишното издание на фестивала участие ще вземат фолклорни групи от Турция, Гърция, Македония, Румъния и България с над 150 самодейци.

< 1.2.3. 4.5. ... 9 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.