Полезни връзки
СЕРИЯ ЛЕТНИ ТЕАТРАЛНИ РАБОТИЛНИЦИ В С. ДЪЖДОВНИЦА
Дата: 21/06/2010

С уъркшоп на Младежката театралната студия „Бончо Урумов” към читалище „Славянска беседа” в София започна културният сезон на Арт къщата в с. Дъждовница.
Това лято КРЪГ и Арт къща Дъждовница са поканили различни представители на театъра, киното, фотографията, художници и млади дизайнери от колежи и висши училища от България и различни европейски страни.

МУЗЕЯТ В КЪРДЖАЛИ ПРЕДСТАВЯ УНИКАЛНИ ИКОНИ ОТ РОДОПИТЕ
Дата: 09/06/2010

Уникални икони от Родопите, изографисани в периода XVI-XIX век, ще бъдат показани в Кърджали. Изложбата ще бъде открита на 10 юни в 17.30 ч. в Регионалния исторически музей. Очаква се да присъства и пловдивския митрополит Николай. Изложбата е организирана от музеите и галериите в Пловдив, Кърджали и Смолян.

СЪЗДАДЕН Е СОБСТВЕН БРАНД НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Дата: 21/05/2010
СЪЗДАДЕН Е СОБСТВЕН БРАНД НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ

Област Кърджали има своя собствена марка, която ще допринесе за повишаването на туристическия потенциал в региона. Това обявиха изпълнителите на европейския проект за създаване на маркетингов туристически продукт на пресконференция на 20 май 2010г. в Областната администрация Кърджали.

ПРЕДСТАВЯНЕ НА СОБСТВЕНИЯ БРАНД НА ОБЛАСТ КЪРДЖАЛИ
Дата: 18/05/2010

Област Кърджали има своя собствена марка, която ще допринесе за повишаването на туристическия потенциал в региона. Моделът за „корпоративна идентичност” ще бъде представен на 20 май 2010 г. от 11.00 часа в Областната администрация на Кърджали.
Събитието е организирано в рамките на европейски проект за създаване на маркетингов туристически продукт на Област Кърджали. Проектът е финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие” на ЕС и се реализира от фондация „Радио Нова Европа” в партньорство с Областна администрация Кърджали и Регион Хага.

ОБИЧАМ ТЕ ЗЕМЯ!
Дата: 21/04/2010

От 19 април стартираха същинските прояви включени в общинската програма, посветени на Деня на Земята-22 април. Във фоайето на община Кърджали бе подредена мини изложба с изделия изработени от битови отпадъци и весели колажи, обединени под мотото “Обичам те земя”.

< 1. 2. 3.4.5. 6.7. ... 9 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.