Полезни връзки
НЕКА ЗАПАЗИМ ПРИРОДАТА ЧИСТА!
Дата: 21/04/2010

По повод Деня на земята - 22 април, кметът на община Кърджали инж. Хасан Азис излезе с обръщение към обществеността

ДА ЗАСАДИМ ЖИВОТ!
Дата: 21/04/2010

Поредната проява, част от кампанията “Кърджали – чист и красив”, посветена на Деня на Земята - 22 април, се проведе на 20 април.

КЪРДЖАЛИ - ЧИСТ И КРАСИВ
Дата: 21/04/2010

За поредна година община Кърджали се включи в Националната кампания, посветена на Деня на Земята - 22 април. В периода 19 -22 април ще бъдат организирани редица прояви под мотото “Кърджали - чист и красив”.

СЕДМИЦА НА ГОРАТА
Дата: 21/04/2010

Тази година "Седмицата на гората" в община Ардино се проведе под мотото "Гората утре – наша грижа днес" в периода 06-11 април.

УЧЕНИЦИ ЗАСАДИХА 140 ФИДАНКИ
Дата: 21/04/2010

На 31 март 2010г. ученици от гр. Момчилград засадиха около 140 фиданки в дворовете на ОУ "Д-р Петър Берон", СОУ "Н. Й. Вапцаров" в Момчилград и ОУ "Н. Й. Вапцаров" в с. Звездел. Акцията е организирана по повод Седмицата на гората.

< 1. 2. 3. 4.5.6. 7.8.9 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.