Полезни връзки
ТУРИЗЪМ В ОБЩИНА АРДИНО
Дата: 25/03/2010
С най-голямо регионално и местно значение за развитието на туризма и отдиха в района си остава естественият брезов резерват с обща площ 3 680 дка. Тук се намира туристическият комплекс „Белите брези” (7 км от гр. Ардино по пътя Кърджали – Смолян), разполагащ с около 14 почивни станции и хижи с общ капацитет 250 легла.
ДВА ЧАСА ВЕСЕЛБА И ЗАБАВА ЗА ДЕЦАТА НА КЪРДЖАЛИ
Дата: 25/03/2010
Над 300 деца се включиха вчера в организираният от Община Кърджали и Обединен детски комплекс пролетен бал с маски. Вече осма година пролетния бал събира много деца от града, но за първи път тази година той се проведе на открито в пространството пред бившият паметник на Георги Димитров.
КОБРА НА 100 ЧОВЕШКИ ГОДИНИ В ЦЕНТЪРА НА КЪРДЖАЛИ
Дата: 25/03/2010
На път за музея "Земята и хората", където ще бъде през април, изложбата с екзотични видове на Тракийското херпетологично дружество от Хасково се отби за седмица и в Артгалерията в Кърджали.
22 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ВОДАТА
Дата: 25/03/2010
Днес отбелязваме деня на водата. Световният ден на водата е предложен за честване на Конференцията за околната среда и развитието, проведена през 1992г. в Рио де Жанейро, Бразилия.
ПРОЛЕТЕН БАЛ С МАСКИ
Дата: 25/03/2010
За осма поредна година Община Кърджали и Обединен детски комплекс провеждат днес (22 март) пролетен бал с маски. В него ще вземат традиционно участие децата от чевъртите класове на всички училища от град Кърджали.
< 1 ... 4. 5. 6.7.8. 9 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.