Филтър по община:
Крепостта “Кривус” при с. Башево
Местоположение: Ардино
Крепостта “Кривус” при с. Башево Ранни сведения за нея дава Г. Акрополит в своите “Анали”. Разположена е на достъпно място, на около 4 км северно от селото. Реката опасва крепостта от три страни. Южната част е заета от цитадела (размери 50/40 м) с добре запазени 2 входа, кули, бойници, стени и бойна площадка. Крепостната стена е масивна, с дебелина при основата 2.5 м, а в горната част – 1.75 м. На места е съхранена в цялата си височина – около 7 м.
Крепостта “Моняк” (Мнеакос)
Местоположение: Кърджали
Крепостта “Моняк” (Мнеакос) Тази средновековна крепост (строена през ХІI-ХІII век) е една от най-големите и високо разположени крепости в Родопите. Тук се е помещавал военен гарнизон, а в крепостта населението от селищата по поречието на р. Арда е намирало убежище по време на военни действия. "Моняк" е свързана с похода на кръстоносците от 1206 г., за което има писмени източници. Заема високо скално плато, почти непристъпно от запад и юг, на левия бряг на язовир "Студен кладенец", на около 5-6 км от гр. Кърджали.
Крепостта “Патмос”
Местоположение: Ардино
Крепостта “Патмос” Разположена е на скалист връх в местността Хисаря, на водослива на р. Боровица и р. Арда. Имала е за цел да охранява поречието на реката, както и за светлинна сигнализация. Има визуална връзка с няколко съседни крепости. Изградена е вероятно през X век. Има неправилна правоъгълна форма и заема площ от 3 дка, на места стените са запазени до височина 3 м и дебелина 1.75 м. Виждат се руините на 2 полукръгли кули (бастиони), както и на една малка еднокорабна църква и няколко помещения.
Култов комплекс “Пещерата Утроба” край с. Илийница
Местоположение: Кърджали
Култов комплекс “Пещерата Утроба” край с. Илийница Намира се в района на с. Илийница, като добре маркирана туристическа пътека има през с. Енчец, край хижа “Боровица” – започва около 300 метра след хижата. До обекта се достига след около един час. Пътеката е стръмна, но с добре оформени места за почивка. Изградени са 3 големи беседки, а в подножието на канарата с процепа има изграден заслон.
Култов комплекс “Татул”
Местоположение: Момчилград
Култов комплекс “Татул” На около 20 км източно от гр. Момчилград в местността “Асара” край с. Татул е разположен впечатляващ култов комплекс, един от уникалните мегалитни паметници на Европа. Върху доминираща скала, до която водят изсечени в скалата стъпала, е оформена куполна гробница с два гроба, които са покривани с плочи.
< 1.2.3. 4.5. ... 9 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.