Филтър по община:
Връх Джелеве, с. Перуника.
Местоположение: Крумовград
Връх Джелеве, с. Перуника. Над находището на турска леска (Природна забележителност "Джелово") се намира платовидният вр. Джелеве с надморска височина 772 м. От него се вижда вр. Иран тепе. На билото му има следи от некропол, а в близост и кладенец, който не пресъхва и в най-горещите дни. Забелязват се следи от крепостна стена. Доскоро всички вярващи от региона там са правели молитва за дъжд (ямур дувасъ), като на върха е имало тюрбе, край което местните алиани са палили свещи. Днес тази практика не съществува.
Връх Чиляка
Местоположение: Черноочене
Връх Чиляка Това е най-високият връх в рида Каракулас - 1459 м. Пътят до него минава през изключително красив ландшафт, сред редуващи се гори и голи чукари. Районът е осеян с високи канари и паметници от времето на траките. Гледката при подхождане към върха е изумителна – присъствието на язовирните езера (яз. Кърджали и яз. Боровица), както и на река Арда оставят незабравимо впечатление.
Вятърният камък (Ель каясъ), с. Воденичарско
Местоположение: Джебел
Вятърният камък (Ель каясъ), с. Воденичарско Това е скална гробница, допробита от човешка ръка, придобила оригинална сводообразна форма, скален прозорец. Намира се на около 200 м източно от крепостта в посока на преминаващото в близост Асар дере. Местните хора вярват в лечебната сила на мястото и често го посещават за здраве. Промушват се 3 пъти през свода и оставят по околните храсти и дървета парцалче или част от дреха. Мястото се посещава най-много около 6 май (Гергьовден).
Гъбата, с. Бенковски
Местоположение: Кирково
Гъбата, с. Бенковски Намира се непосредствено край пътя за гр. Златоград, в посока с. Добромирци (между селата Дедец и Добромирци), на около 1 км от с. Бенковски. Вижда се добре от пътя (от дясната страна). Разположена е пред внушителен скален комплекс. Изваяна е от природата в пясъчници. Има височина 2 м, а гуглата е с диаметър 3 м. Обявена е за природна забележителност през 1982 г., като защитената площ е 0.2 дка.
Джел (Ilex aquifolium), с. Чакаларово
Местоположение: Кирково
Джел (Ilex aquifolium), с. Чакаларово Представлява вечнозелен храст или малко дърво, нетипично за нашата флора. Включен е в Червената книга на България в категорията редки видове. Среща се в Странджа, Средните Родопи, Средна гора, Беласица. През 1972г. в Източните Родопи е открито ново находище - в района на с. Чакаларово. През 1980г. то е обявено за природна забележителност. Площта, която обхваща, е около 1 дка. Към момента на обявяване дръвчетата са били с височина 3 м и диаметър около 22 см.
< 1.2.3. 4.5. ... 7 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.