Филтър по община:
Дяволският мост (Шейтана) под язовирната стена
Местоположение: Крумовград
Дяволският мост (Шейтана) под язовирната стена В близост до язовирната стена р. Арда е образувала дълбок, тесен, каньонообразен пролом, наричан от местните хора Шейтан (Дявол), дълъг около километър. В най-тесните места скалните брегове са почти отвесни, с височина от 5 до 10 м. Ширината на реката е от 1 до 6 м, а дълбочината достига до 20 м. Преди построяването на язовирната стена там непрекъснато се е чувало страховито бучене. Днес проломът е със значително по-малко вода, но въпреки това впечатлява със своите размери. Ландшафтът е уникален.
Езерата край с. Лебед
Местоположение: Джебел
Езерата край с. Лебед В района на с. Лебед преди много години в резултат на разместване на земните пластове са се формирали две естествени тектонски езера. Мястото е красиво, в близост има борова гора, а на около 500 м е подходът към средновековната крепост на Устра. Край езерата има възможност за отдих и риболов.
Изворите край Кирково (“Баничките”)
Местоположение: Кирково
Изворите край Кирково (“Баничките”) Мястото, наречено “Баничките”, е много живописно. Намира се непосредствено край с. Кирково, в местността Кукуля, вляво от моста по пътя за с. Лозенградци. Няколко изворчета бликат покрай малка рекичка, идваща от с. Лозенградци. 3-4 от тях са хванати в малки чешмички. Местните хора са убедени в лечебните свойства на тази вода. Тя е включена в лечебната народна практика. Най-често водата се ползва за лечение на бъбречно и стомашно-чревни заболявания.
Каменната сватба, с. Зимзелен
Местоположение: Кърджали
Каменната сватба, с. Зимзелен Заема площ от 5.0 ха в землището на с. Зимзелен, на 3 км североизточно от гр. Кърджали. Представлява комплекс от оригинални естествени форми, изваяни от природата в меки скали с вулкански произход, красиво обагрени в бяло и розово, с големина от 0.5 до над 10.0 м. Човешкото въображение откроява в тази композиция сватбено шествие, свързано с вълнуваща легенда: Възмутена от греховните помисли, които се зародили в ума на свекъра, като зърнал красивата булка, Природата майка вкаменила шествието, за да предотврати тяхното осъществяване. В средата на шествието ясно се открояват “фигурите” на булката и младоженеца.
Каменните гъби, с. Бели пласт
Местоположение: Кърджали
Каменните гъби, с. Бели пласт Скалните образувания, наподобяващи огромни гъби, се намират източно от с. Бели пласт, край самия път, свързващ гр. Кърджали с гр. Хасково. Заемат площ от 30 дка. Обявени са за природна забележителност през 1974 г. с цел опазването на скални образувания. Представляват хармонични скални късове с форма на гъби, с розови пънчета и зеленикави гугли, резултат от дългогодишното въздействие на водата, слънцето и вятъра. Височината на пънчетата и ширината на гуглите е до 2.5 м. Изваяни са в риолитови вулкански туфи. Различното оцветяване се дължи на различни примеси от минерални включения. Така в продължение на милиони години природата е оформила тази прекрасна композиция.
< 1. 2.3.4. 5.6.7 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.