Филтър по община:
Капещият камък (Дамла кая), с. Старейшино
Местоположение: Кирково
Капещият камък (Дамла кая), с. Старейшино В близост до куполната гробница (Пунар кая) край с. Старейшино (на около 300 м от нея), срещу течението на източното дере има култов комплекс от неголям водопад, каменно провирало и капеща по скалите вода. Сред хората от района този комплекс е известен като "Дамла кая". Капището е известно сред населението с поверие за лечебните му качества. Мястото е често посещавано, за което свидетелстват много оставени по клоните конци, парцалчета и части от дрехи, както го изисква ритуалът. Местността е изключително красива.
Лъвът, с. Бенковски
Местоположение: Кирково
Лъвът, с. Бенковски Намира се северозападно от с. Бенковски, в посока с. Китна, вляво, преди моста над р. Върбица. Най-добре се забелязва от самия мост (или в неговия край), като се погледне в обратна на движението посока. Пред фигурата има метален бункер.
Масивът “Дамбалъ” с лековитата вода
Местоположение: Момчилград
Масивът “Дамбалъ” с лековитата вода Планинското възвишение, известно сред местното население като “Дамбалъ” е на около 7-8 км североизточно от гр. Момчилград. До там се стига по обозначен черен път – през селата Груево и Летовник. В живописна местност сред широколистна гора по висок скален венец се стича изобилно вода. В подножието му е изградена чешма с няколко чучура.
Находище на турска леска
Местоположение: Крумовград
Находище на турска леска Находище на турска леска при с. Перуника, вляво от пътя за Ивайловград. Турската леска е от сем.Букови. За разлика от обикновената леска, която расте като храст, тази расте само като дърво и достига до 20 м височина. Среща се в две форми – Avelana и Grandulifera. Расте до 2000 м надморска височина.
Пещерата “Карангила”, с. Широко поле
Местоположение: Кърджали
Пещерата “Карангила”, с. Широко поле Към пещерата има два подхода. Единият е от с. Широко поле, вторият – на слизане от крепостта “Моняк”, в посока стария път за гр. Кърджали. През селото е по-лесно, тъй като на около 300 м от крайните къщи вляво има табела “За пещера “Карангил”. По утъпкана пътека се стига до пещерата, която отстои на 1.5 км.
< 1. 2. 3.4.5. 6.7 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.