Полезни връзки
Филтър по община:
Джамията в Чал
Местоположение: Крумовград
Джамията в Чал Това е най-старата датирана джамия в Източните Родопи. На ьглов камък на южната стена е изписана годината 1201 по Хиджра, съотвестваща на 1786-1787 година. Наричат я Ахат боба джамиси, по името на почитания светец, чието тюрбе се намира в гробището на селото. Смята се, че на това място е имало по-стара джамия, построена от рода Коюноллар, поради което и до днес е известна и като Коюналлар джамиси.
Джамията на с. Бенковски
Местоположение: Кирково
Джамията на с. Бенковски Красива, наскоро обновена сграда, внушителна постройка, намираща се в близост до центъра на селото. Действащ религиозен храм, посещаван от вярващите в целия район. В двора е съхранен вековен дъб.
Дървената джамия, с. Подкова
Местоположение: Кирково
Дървената джамия, с. Подкова Намира се в с. Подкова. Това е изцяло дървена постройка, уникален образец на стара строителна технология. Изградена е без използването на нито един пирон. Легендата разказва, че е построена от 7 девойки за 1 нощ, след което никой повече не ги видял. Нарича се “Еди къзлар джамиси” (Джамията на седемте момичета). В района се забелязват древни изсичания и улеи в скалите. Местните хора твърдят, че това са следи от влаченето на огромните дървени трупи, използвани при градежа.
Параклисът “Св. Спас” край с. Резбарци
Местоположение: Кърджали
Параклисът “Св. Спас” край с. Резбарци Намира с в началото край пътя за с. Резбарци, вдясно, преди първите жилищни постройки. Разположен е сред красива широколистна гора с големи поляни и хубава вода, в непосредствена близост до бреговете на р. Кьош дере, вливаща се в р. Арда в рамките на града. Местността е приятна за отдих, любимо място за разходка на жителите на града. Веднъж в годината на това място се провежда общоградски събор, коли се курбан за здраве. Параклисът е строен в началото на XX век, а наскоро е обновен. Забележка: Обектът е подходящ за посещение в комбинация с маршрут до находището на папрат Венерин косъм, което е на около 200 м от него.
Старата джамия
Местоположение: Момчилград
Старата джамия Джамията се намира в гр. Момчилград и е построена през XVII век, като до днес продължава да е действащ религиозен храм. Има оригинална архитектура – единствената джамия в региона с две стари, елегантни минарета. През 2004 г. е извършена основна реставрация на храма.
< 1.2. 3.4 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.