Полезни връзки
Филтър по община:
Текето на Ахат баба, с. Постник (с. Текке)
Местоположение: Момчилград
Текето на Ахат баба, с. Постник (с. Текке) Текето е изградено по сунитския канон, но се почита от алианите в района. Носи името на Ахат баба – сунитски светец, воин на правата вяра, надарен с магическа сила и способности. Сам доизгражда тюрбето си (символичен гроб, предмет на поклонение), като повдига ключовия камък над вратата, по който са останали кървави отпечатъци от неговите пръсти. Около сградата има запазени стари гробове с арабски надписи по тях.
Тюрбето на Хазър баба, с. Горна крепост
Местоположение: Кърджали
Тюрбето на Хазър баба, с. Горна крепост Това е алианска гробница, в която според местните вярвания е погребан Хазър баба, почитан от алианите светец. Намира се в източния край на селото, на голяма поляна, оградена с дъб и габър. До 1912 г. гробът е бил с правоъгълна, дървена ограда, след което тя е подменена с каменна. През 1939 г. трима майстори от Смолян построяват осемстенна гробница (поради невъзможност да се справят с основите на седмостен).
Църква “Св. Иван Рилски”, гр. Крумовград
Местоположение: Крумовград
Църква “Св. Иван Рилски”, гр. Крумовград Църквата е сравнително нова - построена през 1934г. по инициатива на трима души, жители на града. Строителите са от с. Петково, Смолянско. Осветена е през 1936г. от пловдивския митрополит Кирил, по-късно Патриарх български.
Църквата “Св. Георги Победоносец”, гр. Кърджали
Местоположение: Кърджали
Църквата “Св. Георги Победоносец”, гр. Кърджали Църквата е действащ храм, намиращ се на ул. “Отец Паисий”, в близост до едноименното училище. Това е трикорабна, кръстово-куполна църква с вградена камбанария. Строена през първата половина на ХХ в. Позлатените кубета привличат погледа на жителите и гостите на града. Към нея е изграден енорийски център, в който всяка година се организират летни лагери по богословие за деца от различни етноси. Църквата е обявена за паметник на културата с местно значение.
Църквата “Св. Успенье Богородично”, гр. Кърджали
Местоположение: Кърджали
Църквата “Св. Успенье Богородично”, гр. Кърджали Намира се в квартал “Гледка”. Трикорабната базилика, строена в началото на XX век е едно уникално духовно средище, в което работи трапезария за бедни, има неделно училище по вероучение, компютърна зала, безплатен медицински кабинет, музикален салон. Идеята е тази обител да стане център на културно-просветителна и благотворителна дейност. Да се помага с храна, медицинска помощ, услуги на бедни хора и сираци, независимо от тяхната религия. В храма се пази частица от Христовия кръст.
< 1.2.3. 4 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.