Полезни връзки
Филтър по община:
Арт-галерия, гр. Кърджали
Местоположение: Кърджали
Арт-галерия, гр. Кърджали Намира се на бул. “Тракия” №3. От 2002 г. се управлява от арт сдружение “Кръг”. Често в нея се организират изложби на местни и гостуващи творци – художници, скулптори, керамици и др. Изпълнява ролята и на информационен център за предстоящи културни събития.
Градски музей, Ардино
Местоположение: Ардино
Градски музей, Ардино Част от бита и ритуалите на местното население през вековете са онагледени в постоянната експозиция на възстановения етнографски музей. Неговата сграда е строена в края на XVIII век и до 1912 г. там се е помещавал щабът на турския военен гарнизон. В двора и до днес е запазена сградата на барутен погреб, един от малкото останали в България от онези времена. Все още се вижда и част от сградата на конюшнята, но е доста порутена. Наскоро Ардинският музей е реставриран напълно и в него е подредена сбирка от етнографски материали. Предстои да се представи и експозиция от минерали и скали – знае се, че дълги години рударството е бил основен поминък за хората от региона.
Картинна галерия в читалище “Нов живот”
Местоположение: Момчилград
Картинна галерия в читалище “Нов живот”

Картинната галерията съдържа около 300 платна и скулптури предимно на местни автори: Станка Димитрова, Джемал Емурлов, Камбер Камбер, Владимир Чукич, Зиятин Нуриев и др. Помещава се в сградата на читалище “Нов живот”.

Общинска музейна сбирка
Местоположение: Момчилград
Общинска музейна сбирка От 1993 г. се помещава в сградата на читалище “Нов живот”. Представя както минералното разнообразие на района, така и археологическото и етнографско богатство на този край. Фондът съхранява над 500 експоната.
Регионален исторически музей, гр. Кърджали
Местоположение: Кърджали
Регионален исторически музей, гр. Кърджали Помещава се в изключително красива, масивна триетажна, специално реконструирана за музейна дейност сграда на бивше училище. Строена е в началото на миналия век по проект на руски архитект. Обявена е за паметник на културата.
< 1. 2 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.