Филтър по община:
Мостовете в с. Шумнатица
Местоположение: Кирково
Мостовете в с. Шумнатица Живописното с. Шумнатица е съставено от няколко махали (Каменска, Пехливанска, Шиковска, Чилингирска и др.). Много от къщите са необитаеми. На местната рекичка и нейните притоци са изградени няколко моста. Първият е в центъра на махала Каменска (в близост до кметството), непосредствено до новия мост, по който минава асфалтираният път. Той е едносводест. Сводът е широк 10.1 м и висок 6.80. Облицован е с правоъгълни плочи и корниз. Платното е дълго 19.30 м., широко е 2.70 м, като в единия край е разширено с 1.50 м. Нагоре срещу течението на рекичката има още два моста.
Мостовете край с. Егрек
Местоположение: Крумовград
Мостовете край с. Егрек В района на с. Егрек и тези в близост до него има няколко каменни моста, които местното население нарича “римски”. Това са мостове, строени към края ХVІІІ в. или началото на ХІХ в. В с. Егрек има 2 моста, единият от които е трисводест (в долната махала), а вторият – двусводест (в горната махала). Първият е полуразрушен. Вторият е строен от овчар за хаир (доброто) на хората. Той е двусводест, с дължина на пътното платно 13.20 м. Сводовете са широки 4.20 и 2.60 м. Строен е от обработени камъни, като сводовете им са облицовани с корнизи от по-малки плоски камъни.
Мостът край с. Кирково
Местоположение: Кирково
Мостът край с. Кирково Изграден е над малката река Солуцка (някои я наричат Кирковска река). Тръгва се по пътя за с. Лозенградци, но в края на селото се завива към местността "Баничките". Тесният коларски път, водещ край "Баничките", минава покрай оградите на няколко зеленчукови градини и достига до моста. До него може да се тръгне и по рекичката, срещу течението. Мостът е само на около 150 м от изворчетата, прикрит от вековни елови дървета. Той е трисводест, дължината на пътното платно е 22.70 м, а височината на отделните сводове е съответно 3.10; 5.0 и 2.0 м. Изцяло запазен. Построен е върху здрава основа (скала).
Общински пазар, гр. Кърджали
Местоположение: Кърджали
Общински пазар, гр. Кърджали Открит е през 2008 г. Представлява елегантна метално-носеща шатроподобна конструкция. Пазарът е разположен на площ от 23 дка. Един от най-големите пазари на Балканите. Двата входа са маркирани от оригинални, красиви каменни двери, наподобяващи порти на крепост.
Паметник на бежанците от с. Манастир, 1913 г., с. Аврен
Местоположение: Крумовград
Паметник на бежанците от с. Манастир, 1913 г., с. Аврен В центъра на селото е издигнат паметник на 42 жени и деца, бежанци от с. Манастир, Гюмюрджинско, избити от башибозук през 1913 г. в местността “Думанли”, намираща се на 8 км от Аврен. Проектант на паметника е арх. Жерю Гогов от гр. Хасково. Изработен е в гара Мездра. Открит е на 26.09.1964 г.
< 1.2.3. 4.5 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.