Филтър по община:
Паметникът на освободителите, гр. Кърджали
Местоположение: Кърджали
Паметникът на освободителите, гр. Кърджали Това е паметник на загиналите за освобождението на гр. Кърджали през 1912 г. Намира се в Градската градина. На мястото, където е издигнат са погребани костите на загинали при боевете военнослужещи. Открит е на 28.05.1939 г. Монументът е дело на архитект Храбър Попов и скулптура Александър Занков. Преди да се построи паметника там е имало малък параклис.
с. Башево
Местоположение: Ардино
с. Башево Пътят за крепостта “Кривус” също минава през десетина къщи в архитектурен стил от XIX век, характерен за тази част на Родопите. Къщите са добре запазени, по-голяма част от тях са обитаеми и днес.
с. Безводно
Местоположение: Черноочене
с. Безводно И тук, както и в други части на областта има съхранени стари къщи, следващи архитектурната традиция от средата на XIX век. Къщите са от камък, покрити с каменни плочи и с изящни каменни комини.
с. Долна сполука
Местоположение: Ардино
с. Долна сполука Край пътя за с. Любино, малко преди сградата на Ловния дом има няколко самотни къщи със съхранена автентична архитектура от края на XIX век, с оригинални, добре запазени каменни покриви и комини, типични за строителството през този период.
Стената на яз. Кърджали
Местоположение: Кърджали
Стената на яз. Кърджали Намира се на около 1.5 км от крайните къщи в кв. “Възрожденци” на гр. Кърджали. Строена е в периода 1957-63 г. Представлява уникална за времето си куха дъговидна конструкция. Висока е 103 м, а дължината е 341 м. Язовирното езеро е дълго 20 км и е с обем 532 млн. куб. м вода. Под стената е изградена Водноелектрическа централа с възможности за средногодишен добив на електроенергия от 164 млн. квтч.
< 1. 2.3.4. 5 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.