Туристически обекти
Полезни връзки
Филтър по община:
Находище на папрат “Венерин косъм”
Местоположение: Кърджали
 Находище на папрат “Венерин косъм” Намира се в близост до гр. Кърджали, в Кьош дере, край пътя Кърджали – Ардино. Находището е обявено за защитена местност през 1981 г. с цел опазване на популацията на папрат Венерин косъм (Adiantum capillus-veneris). Защитената територия има площ 1.5 ха. Това е едно от трите находища на тази красива папрат в България, на която не случайно са дали името на богинята на красотата и любовта. Венериният косъм изисква специални екологични условия. Расте само при закътани, топли, влажни места, върху бигорови варовити скали и при постоянна температура и влага. Не понася задушване, а при по-ниска от 10 градуса температура загива. Видът е включен в Червената книга на България в категория рядък вид.
Абразивни кладенци, с. Студен кладенец
Местоположение: Крумовград
Абразивни кладенци, с. Студен кладенец Скалите по поречието на р. Арда са застинала лава от активната вулканична дейност в района преди милиони години. Част от кратерите са частично разрушени от водите на реката. Край с. Студен кладенец, в близост до язовирната стена, са формирани големи минерални жили с кварцови и халцедонови включения.
Алиански комплекс “Елмалъ баба”, с. Биволяне
Местоположение: Момчилград
Алиански комплекс “Елмалъ баба”, с. Биволяне Комплексът е един от най-ранните на територията на Източните Родопи – изграден е през XVII век. Надпис в двора край тюрбето гласи, че там е погребан Гюнер баба – син на бекташийския отец Елмалъ баба, чието име носи комплексът. Тюрбето е с шест гроба под един покрив и осмостенна розета на тавана. В съседство, в отделно помещение е гробът на Фатма – съпругата на пророка Али, почитана като покровителка на майчинството и децата. На това място, в началото на месец септември се провежда най-големият събор на алианите в тази част на Родопите.
Арт-галерия, гр. Кърджали
Местоположение: Кърджали
Арт-галерия, гр. Кърджали Намира се на бул. “Тракия” №3. От 2002 г. се управлява от арт сдружение “Кръг”. Често в нея се организират изложби на местни и гостуващи творци – художници, скулптори, керамици и др. Изпълнява ролята и на информационен център за предстоящи културни събития.
Археологически комплекс “Перперикон”
Местоположение: Кърджали
Археологически комплекс “Перперикон” Разположен е на доминиращ връх край с. Горна крепост, на около 20 км северно от гр. Кърджали. Сред местното население местността е известна като Джин тепеси (Планината на духовете). Обектът е разположен на площ от около 17000 кв.м. Най-ранните следи от човешка дейност са от края на IV-то хилядолетие пр. н.е., когато хората започват да почитат и носят дарове на Скалата. След продължително затишие, през късната бронзова епоха започва оформянето на култов комплекс, чието сътворение и наслагване продължава с векове. Целият хълм е прошарен от човешко присъствие.
< 1. 2.3. ... 28 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.