Полезни връзки
"ПРОЛЕТЕН КОНЦЕРТ" ПРЕДСТАВЯ ДМКД "КАДРИЕ ЛЯТИФОВА”
Със спектакъла “Пролетен концерт” ще зарадват кърджалийци на 23 март от 19,00 часа творците от ДМДТ “Кадрие Лятифова”. Песни на няколко езика, модерни танци и стихове ще звучат от сцената за първа пролет, а директорът Стефан Къшев ще изпълни римейк на песен на Джо Кокър. Днес в „Кадрие Лятифова“ се провеждат последни репетиции за пролетния концерт по сценарии на наскоро отишлият си от този свят драматург на театъра Фехим Хорозов. Посвещаваме спектакъла на нашия колега, съобщи пред медиите в края на миналата седмица директорът на културната институция Стефан Къшев. Той обяви и идеята на театралите да именуват репетиционната зала на театъра на негово име. През март предстои още едно премиерно заглавие за театър “Кадрие Лятифова” -“Кървавата Нигяр” по творбата на турския драматург Садък Шиндил. Това е разказ за доброто и злото. На финала даваме надежда на всички честни и извисени хора, че доброто все пак побеждава, сподели директорът на театъра Стефан Къшев. Той анонсира и подготвеният нов проект - спектакълът “Турски народни приказки” дело на проф. Румен Рачев и доц. Боряна Георгиева. Пред публика те ще бъдат представени в средата на месец април.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.