Полезни връзки
22 МАРТ - МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ВОДАТА
Днес отбелязваме деня на водата. Световният ден на водата е предложен за честване на Конференцията за околната среда и развитието, проведена през 1992г. в Рио де Жанейро, Бразилия. Целта на отбелязването му е да бъде привлечено вниманието към проблемите на повече от един милиард души по света, които нямат достъп до чиста и безопасна питейна вода. Ние трябва да знаем, че водата е най-скъпоценния ресурс, жизненоважен за нашия живот през всеки един ден. Тази година Община Кърджали отправя апел към всеки, който желае да даде своето лично обещание за няколко прости неща от ежедневието ни, но същевременно допринасящи за глобалното решаване на проблема. „И аз мога да помогна на водата!” По повод Международния ден на водата – 22 март 2010г., поемам лично обещание да се опитам да правя следните неща от ежедневието си, за да помогна за опазването на водата: 1. Ще се опитам да съхранявам водата като • затварям крана на водата, докато си мия зъбите; • поправя тоалетната си, ако тя тече непрекъснато; • не мия чиниите под постоянно течаща вода; • не изливам бои и химикали в канала, или в тоалетната. 2. Всеки път, когато отида на плаж, ще вземам със себе си всички свои отпадъци и поне още един, който не е оставен от мен. 3. Ще засадя дървета, храсти и цветя в общите пространства около моята къща или блок. Ще се уговоря със съседите си за грижите и поддържането на растенията. Дърветата са най-сигурното средство за филтриране на отпадъци и води преди постъпването им във водните обекти. Ако подкрепяте тази инициатива, моля изпратете съобщение с текст „И аз мога да помогна на водата!” на електронен адрес: ekologia_kj@abv.bg На 22 април ще Ви уведомим, колко жители на общината са се присъединили към идеята.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.