Полезни връзки
КОБРА НА 100 ЧОВЕШКИ ГОДИНИ В ЦЕНТЪРА НА КЪРДЖАЛИ
На път за музея "Земята и хората", където ще бъде през април, изложбата с екзотични видове на Тракийското херпетологично дружество от Хасково се отби за седмица и в Артгалерията в Кърджали. От днес (23 март) кърджалийци могат да видят последната и най-богата сбирка от видове, показвана досега в страната. Отлично аранжирана и оборудвана с професионални терариумни съоръжения, колекцията представя над 30 екземпляра влечуги, паяци, черна и зелени мамби, пъстра пясъчна отровница, кобри, питони, бои, гигантска и жълта анаконди, варани, смоци и гърмящи змии, воден дракон, скорпион и пр. Посетителите ще видят и тайпан - най-опасната отровна змия на земята, която заедно с черната мамба почти не се показват в терариуми. На Балканите те могат да се видят в терариуми само в Истанбул и тук. В Кърджали за първи път се показват игуаната Лина и мъжката индийска кобра Славчо, която в момента е на около 22-25 години, равни на 100 човешки. Единственото животно в изложбата, което може да бъде помилвано, е игуаната Лина. Макар и не малка като размер, тя е съвсем кротка. Дружеството притежава десетина игуани и над 300 змии, представители на 70 вида. Внасят се от Африка, Индонезия и Южна Америка. Някои от видовете изключително рядко могат да се видят в терариумите в Европа, поради опасността да се работи с тях. Обикновената практика е отглеждане и показване на по-безопасни влечуги, които са обект на търговия и лов. Трима специалисти от дружеството развиват и целенасочена научно-изследователска дейност, произвеждат също и отрова за серуми.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.