Полезни връзки
ОБИЧАМ ТЕ ЗЕМЯ!

 

За поредна година община Кърджали се включва в честванията посветени на Деня на Земята - 22 април. Предварителните мероприятията, свързани с кампанията започнаха заедно с отбелязването на Първа пролет. През изминалите седмици се извърши почистване на училищни дворове и детски градини, както и на нерегламентирани сметища в града и селата. В почивните дни 17 и 18 април бе дадена възможност на жителите на общината също да почистят районите където живеят, като общинска администрация пое ангажимент, чрез фирма “Титан Клинър” да бъдат извозени събраните от тях отпадъци.

От 19 април стартираха и същинските прояви включени в общинската програма, посветени на Деня на Земята-22 април. Във фоайето на община Кърджали бе подредена мини изложба с изделия изработени от битови отпадъци и весели колажи, обединени под мотото “Обичам те земя”. С невероятен усет към красивото децата от детските градини подредиха в цветни палитри от отпадъчна хартия, бутилки, мрежа, пластмасови изделия и картон. С помощта на техните учители от ръцете на малчуганите се родиха прекрасни макети, цветя, животни и пана.

На 22 април са съсредоточени и останалите прояви посветени на празника. От 14,30 часа ще бъде открита изложба на децата от фотоклуба към ОДК. Изложбата включва фотографии на деца от клуба, спечелили награди от международния конкурс “Зелена –планета”, проведен в Москва през 2009 година. От 15,00 часа на 22 април започва състезанието по аранжиране на цветя с участието на отбори от учебните заведения в община Кърджали. Два часа по-късно ще бъде даден старта и на празничната програма посветена на Деня на Земята. В нея ще вземат участие състави при ОДК - Кърджали, Общинският център за култура и младежки дейности, Читалище “Юмер Лютви” и учебни заведения. Предвидена е и демонстрация от ПГЕЕ „Кап. Петко Войвода” на три екоавтомобила, задвижвани с акумулатор, изработени от ученици и учители от клуб „Млад конструктор”. В рамките на празничната програма ще бъдат връчени и наградите на отличилите се участници в кампанията “Кърджали-чист и красив”. За първи път тази година в поредицата от прояви посветени на Деня на Земята община Кърджали инициира и конкурс за създаване на песен под мотото “Обичам те земя”. В празничният ден ще бъдат обявени както участниците в него така и победителите. По идея на децата от Детски и младежки парламент в района на празничните прояви, пространството пред бившия паметник на Георги Димитров, ще бъде поставено и дърво на желанията. На него всеки желаещ ще може да напише своето послание върху хартия, изрязана във формата на лист от дърво.

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.