Полезни връзки
СЕРИЯ ЛЕТНИ ТЕАТРАЛНИ РАБОТИЛНИЦИ В С. ДЪЖДОВНИЦА

С уъркшоп на Младежката театралната студия „Бончо Урумов” към читалище „Славянска беседа” в София започна културният сезон на Арт къщата в с. Дъждовница. Част от състава на студията, който само през тази година спечели наградите за най-добър спектакъл, за най-добра женска и мъжка роля на наскоро приключилият фестивал „Океан от любов” в Пазарджик и няколко награди от Театралния фестивал в Каварна, участва в творческа акция с деца и младежи от с. Дъждовница и читалище „Иван Вазов” от с. Рани лист. Бяха драматизирани текстове, публикувани в изданието на Арт движение КРЪГ „20 експедиции в Източните Родопи”, които съдържат документални разговори с възрастни хора и семейства от селата на територията на Община Кърджали. Партньорите от читалище „Иван Вазов” представиха местни традиции – къна, молитва за дъжд, нишан, оригинални турски песни и др. Средната възраст на участниците в първата театрална работилница беше 16 г.

През легендарната театрална студия, създадена от режисьора Бончо Урумов, са минали такива имена като Владо Карамазов, Йоана Буковска, Самуел Финци, Иван Радоев, Захари Бахаров, Ненчо Илчев, Иван Ласкин, Искра Ангелова, Кристина Янева, Георги Къркеланов, Карла и Башар Рахал и др.

Това лято КРЪГ и Арт къща Дъждовница са поканили различни представители на театъра, киното, фотографията, художници и млади дизайнери от колежи и висши училища от България и различни европейски страни.

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.