Полезни връзки
НАЦИОНАЛЕН ТУРИСТИЧЕСКИ УЧЕНИЧЕСКИ СЪБОР

 

За трета поредна година гр. Кърджали посрещна ученици от цялата страна участници в туристическия събор "Да приобщим децата към туризма - Кърджали 2010”.

Съборът бе открит официално на 17 юни 2010г. от зам.-кмета на община Кърджали Елисавета Кехайова, а гости на откриването бяха началникът на РИО-Кърджали Емилия Владева, главният секретар на Българската федерация по туризъм –Делка Кавръкова и експерти от община Кърджали.

Преди да се отправят на поход по първата в България училищна екопътека “Шампион” младите туристи положиха и своята клетва. Те обещаха да използват знанията си за природата и за нейното опазване и обогатяване в общуването си сред природата, а по време на състезанията да покажат най-доброто от себе си. Ученическият туристически събор продължи до неделя.

Вечерта на 17 юни участниците се събраха край лагерния огън в Националния военно-полеви лагер в с. Широко поле. Организатори на проявата са Община Кърджали, съвместно с Българска федерация по туризъм, СОУ "П. Р. Славейков” и ОУ "Св. Св. Кирил и Методий". В събора се включиха 200 ученици, представители на общините Кърджали, Димитровград, Самоков, Варна, Чепеларе и Смолян.

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.