Полезни връзки
ОТКРИВАТ “ПЕРПЕРИКОН 2010” НА 21 ЮНИ С ИЗЛОЖБА

 

Поради очакваните лоши метеорологични условия рок-концертът, с който трябваше да се открие юбилейния десети Международен фестивал на изкуствата „Перперикон 2010”, се отмени.

Откриването на фестивала ще е днес от 19 часа в театър „Димитър Димов”. Ще бъде представена изложба от творби на художници от Кърджали. Гостува Арт галерия ДАР. В съпътстващата програма за деня са предвидени представяне на проект “Новото злато на Тракия” и представяне на еко продукти на “Евофарма”.

На заседание на Обществения съвет по култура към Община Кърджали е взето решение юбилейният десети Международен фестивал на изкуствата „Перперикон- 2010” да бъде подпомогнат финансово с 6 хил. лв. В качеството си на основен организатор на фестивала управителят на фондация „Перперикон-Мелпомена”, Петър Савчов направи анотация на културното събитие, представи програмата за десетото издание, проблемите свързани с осъществяването й. В рамките на заседанието стана, ясно че общината ще предостави безплатно залата на Дома на културата. Безплатно предоставя залата и фоайетата си и театър „Димитър Димов”. Общинското радио, както и вестник „Нов живот” ще оказват медийна подкрепа на фестивала.

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.