Полезни връзки
СЕДМИ БАЛКАНСКИ ФЕСТИВАЛ НА ТУРСКИЯ ФОЛКЛОР

Фестивалът беше открит от кмета на община Кърджали инж. Хасан Азис в Градската градина пред Паметника на освободителите, където гостуващите състави представиха кратки програми.

Ето какво каза при откриването кърджалийският градоначалник, който е и председател на организационния комитет:

“Тук на Балканите при нас са събрани хора от различни националности, етноси и религии. В този смисъл аз виждам нашия фестивал като едно послание за толерантност и затова искрено вярвам, че всички заедно ще успеем да превърнем различията между нас не в мотив за противопоставяне и отдалечаване, а в повод за истинско човешко и междудържавно разбирателство, скрепено чрез магията на изкуството. Добре дошли приятели! Добре дошли, уважаеми гости! Кърджали е бил и ще бъде отворен град за всички, които носят със себе си духа на разбирателството, толерантността и човеколюбието. Пожелавам успешно представяне на всички участници и весело пребиваване в нашия град. Обявявам седмият балкански фестивал на турският фолклор Кърджали-2010 за открит. На добър час!”

Пред кърджалийци фолклорните състави от Балканските страни представиха свои танци. Бърза анкета сред участниците показа, че за пореден път изкуството, фолклора, колоритните носии и темпераментните реакции на публиката по-скоро сближават хората на Балканите, че те са мостът към обединяване на общностите в различните държави. Това от самосебе си налагащо се внушение бе демонстрирано и от еднаквото или много сходното звучение на музиката, под звуците на която се вихриха танците.

На същия ден на централните площади в Джебел от 14:00 часа и в Крумовград от 17:00 часа имаше концертни програми.

През втория ден на фестивала от 10:30 часа в Момчилград и от 19:00 часа в Ардино програмите на гостуващите групи продължават.

На третия – последен, ден на фестивала (07 юли) от 10:30 часа концертни програми ще има в селата Чорбаджийско и Черноочене.

На 7 юли от 19:00 часа ще се проведе галаконцерт с участието на всички гостуващи състави от балканските страни пред паметника на освободителите в градската градина в Кърджали. Кметовете на общини съорганизатори на фестивала ще връчват плакети на всички състави участници на фестивала.

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.