Полезни връзки
И ПЕТИЯТ ФЕСТИВАЛ НА ТЕРЛИКА – В НАЦИОНАЛНИЯ КУЛТУРЕН КАЛЕНДАР

 

За пети път село Дъждовница се превръща в място за фестивална програма, посветена на терлика. Тази година фестивалът се провежда в рамките на цял месец - от 20 август до 20 септември. Програмата е ориентирана към младите хора от региона, страната и чужбина, и местни жители. Организирани са арт класове, летни резиденции за художници и поети, национален тематичен пленер с одобрени 10 от 112 кандидати за участие, евроучилище „Цветовете на терлика” в сътрудничество с катедра „Моден дизайн” на Берлинския университет за приложни науки (HTW), едно от най-престижните висши училища в Германия, където се учи дори дизайн на плетката... Предвиждат се изложби и срещи с учебни заведения в Кърджали. Някои от участниците в пленера ще показват свои авторски филми пред публика и ще снимат филм за Дъждовница. На 12 септември се очакват дори скокове от небето по... терлици. Ще бъде изработена и показана инсталация със стотина миниатюрни терличета, изплетени само от мъжете в селото.

ПРОГРАМА

20 август – 31 август’10 Откриване на Програмата с Арт класове по творческо писане и приложни изкуства за деца и младежи от страната.
1 септември – 10 септември’10 Пленер „Артхоризонти” с участници от България (Тема на пленера: Дървото - на границата между душа и тяло)
11 септември – 19 септември’10 Евроучилище: Уъркшоп „Цветовете на терлика” за 10 студенти по приложни изкуства от Берлинския университет за приложни науки (HTW Berlin). Проучване на цветните традиции в традиционното облеклото и семейната памет в Дъждовница.
12 септември’10 Местна акция „По терлици от небето” с международно участие, с. Дъждовница. Участват и състави от община Кърджали.
19 септември’10 Финална изложба със създадени на място творби (откриване - 11.00 ч., Артгалерията в Кърджали). Подготовка за представяне на работите в София.
20 септември’10 Закриване.

Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.