Полезни връзки
Майски фестивал „Бъдеще с традиции” открива туристическия сезон в Кърджали
Майски фестивал „Бъдеще с традиции” открива туристическия сезон в Кърджали

Майски фестивал под надслов „Бъдеще с традиции” ще се проведе на 14 май в Градската градина на Кърджали по инициатива на областния управител Иванка Таушанова. С него символично ще открием новия туристически сезон, оповести тя пресконференция. Идеята е да се популяризират възможностите на региона в сферата на туризма и да бъдат ангажирани максимално широк кръг хора. Форумът се организира с подкрепата на народния представител Цвета Караянчева и областната организация на Жени ГЕРБ. Ще съдействат и всички общински структури. Фестивалът ще рекламира богатството на фолклора, бита, културно-историческото наследство и кухнята на Източните Родопи. В него ще участват самодейци от читалищата в цялата област, туроператори, хотелиери, ресторантьори и др. Всяка община ще има свой павилион, който ще аранжира с предмети от материалния бит и култура. Музеят също ще има своя „запазена територия”. Ще има щанд за сувенири, изработени от ученици с интереси в областта на приложните изкуства. Акцентът в първото издание на фестивала ще бъде многообразието от баници, които се приготвят в Източните Родопи. Ще има конкурс за най-оригинална и най-вкусна рецепта. В „Кухнята на баба” опитни майсторки ще демонстрират тънкостите на кулинарното изкуство в Родопите. Организаторите са отправили покана към Виталия Гъдова от телевизионното състезание „Lord of the Chefs”, която е родом от с. Чакаларово, да покаже пред местна публика своите умения. Сред официалните гости на празника ще са председателят на Народното събрание Цецка Цачева и министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков. Очаква се да присъстват вицепремиерът Симеон Дянков и министърът на културата Вежди Рашидов.

Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.