Полезни връзки
МАЙСКИ ФЕСТИВАЛ „БЪДЕЩЕ С ТРАДИЦИИ – КЪРДЖАЛИ 2012” 26 май 2012 - Програма
26 май 2012 (събота) 9:00 ч. Регистрация на участниците в надиграването Областна администрация, 1 етаж Бул. България 41 10:30 – 11:00 ч. Детско карнавално шествие и парад на самодейните състави От Драматично-куклен театър „Димитър Димов” – Кърджали до Паметника на Освободителите в Градската градина 11:00 – 11:30 ч. Официално откриване на Фестивала Паметника на Освободителите Градска градина – Кърджали 11:30 – 15:00 ч.Надиграване на самодейни фолклорни състави Паметника на Освободителите Градска градина – Кърджали 12:30 – 13:00 ч.Награждаване на кулинарни произведения Паметника на Освободителите Градска градина – Кърджали 10:00 – 16:00 ч.Изложение на кулинарни произведения от общините в област Кърджали Градска градина – Кърджали 10:00 – 16:00 ч. Изложение на производители на мед и пчелни продукти, производители на билки и земеделски биопроизводители; традиционни български занаяти Градска градина – Кърджали 10:00 – 16:00 ч.Детска арт-работилница Градска градина – Кърджали 10:00 – 16:00 ч.Кухнята на баба Градска градина – Кърджали 10:00 – 16:00 ч.Демонстрация на коктейли и базар на кулинарни произведения Градска градина – Кърджали 20:00 – 22:00 ч.Рок-рап концерт Паметника на Освободителите Градска градина – Кърджали 27 май 2012 (неделя) 9:00 – 14:00 ч. Панорамна обиколка на туристическите забележителности на град Кърджали и Перперикон (по предварителна заявка) Тръгване: Паркинга до Обреден дом - Кърджали
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.