Полезни връзки
Председателят на парламента Цецка Цачева ще открие Майския фестивал
Областни управители, кметове, министри, депутати, дипломати ще бъдат сред гостите на Майския фестивал „Бъдеще с традиции – Кърджали 2012”, който се провежда за втора поредна година по инициатива на областния управител Иванка Таушанова. Ще го открие председателят на Народното събрание г-жа Цецка Цачева, под чийто патронаж е проявата. Приветствие към участниците и публиката ще отправи и заместник министърът на икономиката, енергетиката и туризма Иво Маринов. Ще бъде поднесен поздравителен адрес от вицепрезидeнта Маргарита Попова, която е възпрепятствана да присъства. Посланиците на Полша и Великобритания Лешек Хенсел и Джонатан Алън са потвърдили участие във фестивала, очакват се дипломати от Турция, Гърция и страните-членки на ЕС. Интерес към богатството на фолклора, кулинарните традиции, бита и културата на Източните Родопи са проявили и от посолствата на Египет, Катар и Аржентина. Поканени са представители на туристически и занаятчийски камари, ръководителите на проекта „Новото тракийско злато”, представители на държавната и местната власт. Фестивалът ще се проведе на 26 май, събота, в Градската градина и ще започне в 10,30 часа с детско карнавално шествие и парад на самодейните състави от театъра до Паметника на освободителите.
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.