Филтър по община:
Археологически комплекс “Перперикон”
Местоположение: Кърджали
Археологически комплекс “Перперикон” Разположен е на доминиращ връх край с. Горна крепост, на около 20 км северно от гр. Кърджали. Сред местното население местността е известна като Джин тепеси (Планината на духовете). Обектът е разположен на площ от около 17000 кв.м. Най-ранните следи от човешка дейност са от края на IV-то хилядолетие пр. н.е., когато хората започват да почитат и носят дарове на Скалата. След продължително затишие, през късната бронзова епоха започва оформянето на култов комплекс, чието сътворение и наслагване продължава с векове. Целият хълм е прошарен от човешко присъствие.
Големият и Малкият казан
Местоположение: Момчилград
Големият и Малкият казан В местността “Казан беюг” край махала Въз на с. Равен се извисява комплекс от интересни скални образувания, разположени върху левия бряг на р. Казан дере, с височина над 30 метра. В района има множество изсечени в скалите съоръжения – проходи, жертвеници, жлебове, улеи, трапецовидни ниши, както и добре запазена гробница с ясно изразен жлеб за нейното затваряне. По повърхността се срещат керамични фрагменти. Комплексът има добра визуална връзка със светилището при с. Татул. Не са извършвани организирани разкопки.
Гробницата при с. Рогач
Местоположение: Крумовград
Гробницата при с. Рогач Намира се в непосредствена близост да автобусната спирка за селото (на около 50 м) по пътя Крумовград – Аврен. Изсечена е във вулканичните скали на десния бряг на р. Крумовица. Сравнително добре запазена. Има трапецовидно сечение, с тесен вход на една от късите страни и горен отвор. Входът е обърнат към реката, пред него има слабо загатнато преддверие, засечено асиметрично на централната ос.
Долмени, с. Черничево
Местоположение: Крумовград
Долмени, с. Черничево В с. Черничево има некропол от 7 долмена (гробница от каменния век от два побити камъка и трети поставен върху тях), който е паметник от национално значение. Той се намира на 6.5 км източно от селото, в местността Хамбар дере. Разположени са от лявата страна на моста за с. Гугутка. Мястото под кошарата се нарича Чукурски юрен, а височината - Църквището. Над кошарата има широка поляна, през която минава едва забележим коларски път, водещ до гъста дъбова гора. В нея има много стърчащи, големи и малки каменни плочи. Добре са запазени 3 долмена. Градени са от 4 или 6 вертикално поставени каменни плочи. Входовете са от юг и представляват неголям страничен отвор в късата страна. В близост има следи от още 3 полуразрушени долмена. Липсва могилен насип.
Древни рудници за добив на злато, с. Стремци
Местоположение: Кърджали
Древни рудници за добив на злато, с. Стремци Рудниците са известни като пещерата “Иниклер”. Намират се на около 200 метра вляво от пътя Кърджали – Хасково (през с. Стремци), малко след микроязовира между селата Рани лист и Стремци. Имат няколко входа, които в дълбочина са свързани. По билото на склона има следи от вертикални минни изработки, вероятно служили за вентилация.
< 1. 2.3. ... 9 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.