Археологически комплекс “Перперикон”
Археологически комплекс “Перперикон” Разположен е на доминиращ връх край с. Горна крепост, на около 20 км северно от гр. Кърджали. Сред местното население местността е известна като Джин тепеси (Планината на духовете). Обектът е разположен на площ от около 17000 кв.м. Най-ранните следи от човешка дейност са от края на IV-то хилядолетие пр. н.е., когато хората започват да почитат и носят дарове на Скалата. След продължително затишие, през късната бронзова епоха започва оформянето на култов комплекс, чието сътворение и наслагване продължава с векове. Целият хълм е прошарен от човешко присъствие. Комплексът включва дворец-светилище от VI-V в. пр.н.е., укрепена тракийска крепост, селище и кръгъл храм-прорицалище. Смята се, че тук е била една от столиците резиденции на тракийските царе. Дворецът е имал Г-образна форма, бил е на 3-4 етажа и е имал 40 стаи. Запазени са двата коридора и 13 помещения. Изцяло изсечен в скалите дворецът е един от най-древните монументални мегалитни паметници от времето на траките. Археологическите проучвания показват, че през втората половина на IV век е превзет и опожарен. От края на V-ти до началото на VI-ти век градът е възстановен, а внушителните размери на изградената църковна сграда доказват неговата значимост и като църко-вен център. През IX век градът се превръща в административен център, което продължава до края на XII век. При извършените археологически разкопки е разкрита голяма част от великолепието в архитектурното и интериорно решение на строителите през този период. Внушителен култов център, грандиозен архитектурен ансамбъл, добре запазен римски път – това са само част от описанията на невероятния град Крепостта функционира като пазител на прохода по р. Арда до края на XVII век. Обектът е известен на науката повече от 50 години. Средновековната крепост е обявена за археологически паметник на културата още през 1968 г. В последващите години статутът неколкократно се е променял. В периода 1978 – 1983 година с прекъсвания се провеждат археологически разкопки. От 2000г. започват мащабни археологически проучвания, които довеждат до цялостно разкритие на грандиозния обект. Античният и средновековен град Перперикон е включен в 100те национални туристически обекта на Република България. Забележка: Обектът е изцяло пригоден за посещение. Включен е в редица национални и международни туристически дестинации. До него е изграден специален асфалтов път. Има обширен паркинг, заведения, изгражда се информационен център.
Галерия
Прикачени файлове
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.