Връх Вейката
Връх Вейката Това е най-високият връх в рида Гюмюрджински снежник, на територията на страната. Висок е 1463 метра. В географско отношение е най-южната точка на България. Гледката от върха е неописуема. От там при ясно време се вижда голяма част от съседна Гърция, Бяло море, Портолагос и др. До върха има няколко подхода. Единият е през с. Чакаларово. В края на селото, до моста има черен път, по който за около час и половина се стига до бившата гранична застава. От там се върви по пътека покрай граничната бразда и след около още 2 часа се стига до върха. До върха има подход и от с. Долно Къпиново. Покрай изоставената гранична застава в края на селото има черен път, проходим с подходящ автомобил. Той води до обновената хижа “Хвойнова поляна” (разстоянието е около 4 км). Има две възможности да се продължи от хижата – на около 200 м от нея започва тесен черен път, по който се върви известно време, след което се минава по пътека, следваща билото до самия връх. Другият начин е да се продължи по пътя под хижата. След около 40 минути леко спускане се тръгва по граничната бразда към билото до върха. Разстоянието от хижата е около 2 часа и половина. Гледката е впечатляваща, минава се през девствени букови и смесени гори. Забележка: Обектът е много подходящ за туризъм. Има маркирана пътека по маршрута през с. Чакаларово.
Галерия
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.