Полезни връзки
Филтър по община:
Алиански комплекс “Елмалъ баба”, с. Биволяне
Местоположение: Момчилград
Алиански комплекс “Елмалъ баба”, с. Биволяне Комплексът е един от най-ранните на територията на Източните Родопи – изграден е през XVII век. Надпис в двора край тюрбето гласи, че там е погребан Гюнер баба – син на бекташийския отец Елмалъ баба, чието име носи комплексът. Тюрбето е с шест гроба под един покрив и осмостенна розета на тавана. В съседство, в отделно помещение е гробът на Фатма – съпругата на пророка Али, почитана като покровителка на майчинството и децата. На това място, в началото на месец септември се провежда най-големият събор на алианите в тази част на Родопите.
Джамийски комплекс в с. Горно Прахово
Местоположение: Ардино
Джамийски комплекс в с. Горно Прахово Намира се между селата Горно и Долно Прахово на естествено земно възвишение. Комплексът се състои от джамия, медресе (училище), каменна чешма с дарителски надпис и гробница (тюрбе). Комплексът е укрепен с каменен зид.
Джамията в гр. Крумовград
Местоположение: Крумовград
Джамията в гр. Крумовград Джамията “Сейтляр джамиси” в гр. Крумовград е на ул. ”Съединение” №6. Издигната е върху руините на средновековна църква. Първоначалната постройка е била дървена, талпена. В днешния си вид сградата е построена от богатата на времето фамилия Сейди в периода през 1901г., минарето – през 1904г., а преддверието – през 1914г.
Джамията в гр. Кърджали
Местоположение: Кърджали
Джамията в гр. Кърджали Намира се в непосредствена близост до градския пазар. Масивна, елегантна сграда, строена през 1812 г. През 1874 г. е преустроена. В нея могат да се съберат до 500 поклонници.
Джамията в с. Любино
Местоположение: Ардино
Джамията в с. Любино Представителна средищна джамия, обслужваща всички махали в кметството. Забелязва се от много далече – откроява се с белия си корпус. Намира се край старо гробище, в което са погребани първите ходжи, обслужвали я от самото начало на нейното изграждане. Районът се нарича от местните хора “Джами янъ”. Пред входа на джамията са руините на медресето, което е подготвяло духовници с по-нисък ранг, ходжи и имами. Впоследствие е преустроено за духовно училище, светско българско училище, а последно е било част от читалище. Днес е почти разрушено.
< 1. 2.3.4 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.