Филтър по община:
Архитектурен ансамбъл “Стария град”, гр. Кърджали
Местоположение: Кърджали
Архитектурен ансамбъл “Стария град”, гр. Кърджали В старата част на града е съхранен комплекс от къщи, построени във възрожденски стил. Намират се на улиците “Свети Климент Охридски” и “Иван Вазов”. Там се помещават Къщата на художниците в града (т.нар. Керимовата къща), както и Къщата на архитектите. Забележка: Комплексът е интересен за посещение, но не е устроен за туризъм.
Водениците на с. Егрек
Местоположение: Крумовград
Водениците на с. Егрек В района на селото има няколко воденици в съхранен автентичен вид. Някои от тях са действащи. Изградени са от ломен камък, споен с хоросан. Покривите са покрити с каменни плочи (тикли). Меленето на жито и царевица се извършва от месец ноември до месец март, когато реката е най-пълноводна.
Водениците, с. Шумнатица
Местоположение: Кирково
Водениците, с. Шумнатица Доскоро по рекичката в с. Шумнатица е имало няколко действащи воденици, също от края на XIX век. Днес такава една воденица, която все още работи, има край описания мост. Тя е с автентична оригинална архитектура и запазени съоръжения за смилане.
Водно огледало (Каналът) на р. Арда, гр. Кърджали
Местоположение: Кърджали
Водно огледало (Каналът) на р. Арда, гр. Кърджали През 2009 г. е изграден внушителен канал на р. Арда, в очертанията на града. Започва на около 300 м след стената на яз. “Кърджали” и стига до моста към кв. “Веселчане”, почти до нулата на яз. “Студен кладенец”. Представлява внушително съвременно хидротехническо съоръжение, част от цялостен проект за благоустройство на тази част от града. Проектът включва и създаване на зона за отдих край реката, както и изграждане на бизнес център в същия район. Във водите на канала ще се движат атрактивни лодки и малки туристически плавателни съдове.
Въженият мост, с. Лисиците
Местоположение: Кърджали
Въженият мост, с. Лисиците През 1993 г. единственият достъп до с. Лисиците – въженият мост, е разрушен от водната стихия. Това налага извършване на основен ремонт, което всъщност води до изграждане на нов мост по съвременна технология. Това е най-дългият въжен мост в България. Разстоянието между пилоните му е 260 м. Изграден е в най-тясната част на яз. “Студен кладенец”. Районът е изключително красив.
< 1. 2.3. ... 5 >
Тази интернет портал е създаден в рамките на проект „Създаване на маркетингов туристически продукт – „собствена марка” на област Кърджали, посредством обмяна на ноу-хау и най-добри практики в сътрудничество с Регион Хага”, дог.№ BG161PO001/4.2-01/2008/033, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Цялата отговорност за съдържанието на портала се носи от фондация „Радио Нова Европа” и при никакви обстоятелства не може да се счита, че съдържащата се информация отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.