Екологична пътека №1
Маршрут: Кърджали – резерват „Чамлъка” – крепостта „Асара” – хижа „Устра” – връх „Алада” – хижа „Бели брези” – село Дядовци – Дяволски мост – Кърджали. Маршрутът е за три дни: Ден 1: Кърджали – Джебел – резерват „Чамлъка” – Счупената планина - крепостта „Асара” – хижа „Устра” – средновековна крепост – 7 часа Тръгва се по пътя Кърджали – Джебел (с автобус), по който могат да се видят находища на редки ендемитни растения; На 4 км от гр. Джебел се намира резервата „Чамлъка” с горски насаждения; Югозападно от резервата се намира рядък геоложки феномен Счупената планина; От западния край на планината има кариера за добив на бентонит; Югозападно от кариерата е средновековната крепост Асара (крепост на богатствата), достъпна само от западната страна; От крепостта има маркирана пътека за хижа Устра; На 1 км. от хижата е връх Устрен – 1114м, до него има средновековна крепост. Ден 2: хижа Устра – крепостта на връх „Калето” – Устренски скали – връх Алада – хижа Бели Брези – 7 часа От хижа Устра се отива към крепостта „Остър Камък”, която е достъпна от северната и северозападната страна; Южно от върха се намира уникален скален феномен Устренски скали; Западно от крепостта по пътя за с. Припек и с. Лебед следва римски път за в. Алада (1241м); От в. Алада за с. Гърбище се отива към в. Калето, където е имало тракийски храм с крепост; В подножието на върха са „Орловите скали” с над сто скални ниши; От „Калето” се преминава през базата на снегорина до туристически комплекс „Бели Брези”. Ден 3: хижа „Бели Брези” – гр. Ардино – с. Дядовци – Дяволски мост – гр. Ардино – гр. Кърджали – 5 часа От хижа Бели брези по стар път се отива за гр. Ардино; От гр. Ардино се пътува за с. Дядовци и по черен път за с. Кроячево се достига да Дяволския мост; На югоизток от Дяволския мост е едно от най-големите находища на родопски силивряк; От Дяволския мост през гр. Ардино се отива обратно в гр. Кърджали.
This internet portal has been created within the framework of project “Creation of a marketing tourist product – “own brand” of Region Kardzhali through the exchange of know-how and best practices in cooperation with The Hague Region”, contract № BG161PO001/4.2-01/2008/033 which is realized with the financial support of Operating Programme “Regional Development” 2007-2013, co-funded by the European Union through the European Regional Development Fund.
The sole responsibility for the content of the internet portal lies with Foundation “Radio New Europe” and under no circumstances can it be deemed that the information contained therein reflects an official stand of the European Commission and the Managing Authority.