Екологична пътека №2
Маршрут: гр. Кърджали – резерват „Вълчи дол” – хижа „Студен кладенец” – гр. Кърджали Маршрутът е за два дни: Ден 1: гр. Кърджали – с. Крояци – с. Дарец – язовирната стена на яз. „Студен кладенец” – резерват „Вълчи дол” – с. Студен кладенец – хижа „Студен кладенец” – 6 часа Първия ден се тръгва от гр. Кърджали и до яз. „Студен кладенец” се пътува по вода или суша; От десния бряг на язовира (спирка „Желязна врата” или сп. „Средна Арда”) с лодка или корабче се стига до с. Крояци, където има ловна хижа и представително ловно стопанство за елени, лопатари и сърни; По брега се отива до хижа „Дарец”, където има вековен дъб висок 14 метра. И от там пътят до с. Студен кладенец и ВЕЦ минава през красиви гледки; Западно от ВЕЦ започва резервата „Вълчи дол” с находище от родопски силивряк; На югозапад по пътека на 3-4 км е скалата, където гнезди белоглавия лешояд; Пътеката преминава през хълмисто-гориста местност от червен божур и люляк; Резерватът „Вълчи дол” е с черен лешояд и горска средиземноморска флора и фауна; След скалата на белоглавия лешояд на юг по пътека се отива за хижа „Студен кладенец”, където може да се нощува. Ден 2: хижа „Студен кладенец” – местността „Шейтана” – стената на яз. „Студен кладенец” – Коньовски залив – острова – с. Гняздово – с. Звезделина – гр. Кърджали – 5 часа От хижа „Студен кладенец” се разглежда уникалното речно корито на р. Арда (Шейтана), течаща в напукани андезитни скали с каньонообразен скалист пролом дълъг 1 км.; От Шейтана успоредно на реката се отива до язовирната стена; С превоз по вода по левия бряг на язовира се отива до т.нар. сипеи – силно напукани скали; От сипеите по брега на язовира се отива до Коньовския залив; Следва остров до с. Калоянци, скалите са андезитни с множество варовикови, кристални и кварцови образувания; От с. Калоянци до сп. „Средна Арда” се виждат високи скали, в който гнездят двойки черни щъркели; От сп. „Средна Арда” се отива до с. Звезделина, където има широк залив, покрит с пясъци и чакъл; От с. Звезделина до гр. Кърджали.
This internet portal has been created within the framework of project “Creation of a marketing tourist product – “own brand” of Region Kardzhali through the exchange of know-how and best practices in cooperation with The Hague Region”, contract № BG161PO001/4.2-01/2008/033 which is realized with the financial support of Operating Programme “Regional Development” 2007-2013, co-funded by the European Union through the European Regional Development Fund.
The sole responsibility for the content of the internet portal lies with Foundation “Radio New Europe” and under no circumstances can it be deemed that the information contained therein reflects an official stand of the European Commission and the Managing Authority.