Екологична пътека №4
Маршрут: гр. Кърджали – хижа Боровица – гр. Кърджали Маршрутът е за два дни: Ден 1: гр. Кърджали – Айрян дере – с. Енчец – с. Дъждовница – Голямото костинско дере – хижа „Боровица” – 5 часа. Маршрутът се осъществява пеш или с автобус. От гр. Кърджали в западна посока на 1 км. се достига до водопад при живописното скално образувание Айрян дере; По пътя за с. Енчец от дясната страна е кариера за добив на бял бентонит; По пътя за с. Дъждовница расте вековен дъб с височина 18 м.; След селото пътят стига до водослива на две дерета – Дъждовнишкото дере и Костинското дере; Виждат се много скали с ниши, които представляват култови светилища; По Костинското дере на 1 км. се стига до Скалния прозорец – великолепен скален мост, висящ във въздуха; След Костинския дол по пътя до с. Падарци от лявата страна е Дъждовнишкия ръкав на яз. Кърджали с интересни скални образувания; От с. Падарци се стига до хижа Боровец. Ден 2: хижа „Боровица” – по десния бряг на яз. „Кърджали” при с. Сухово – с. Боровица – гр. Кърджали – 5 часа. Преходът се осъществява по вода. От хижа „Боровица” с лодка се стига до десния бряг на язовира. На висок и трудно достъпен връх между р. Арда и р. Боровица се намира църква, оградена от крепостна скала; Успоредно на десния бряг с воден транспорт се стига до с. Сухово; В пукнатините на отвесна висока скала расте красивото растение вълнеста камбанка; От с. Сухово до с. Боровица на 1,5 км от брега се наблюдава богато разнообразие на скали – гнайси, кварцити, слюдени шисти, брекчи; По десния бряг на язовира се стига до плувната база на яз. Кърджали с две големи скали, обрасли със силивряк; Яз. „Кърджали” – гр. Кърджали
This internet portal has been created within the framework of project “Creation of a marketing tourist product – “own brand” of Region Kardzhali through the exchange of know-how and best practices in cooperation with The Hague Region”, contract № BG161PO001/4.2-01/2008/033 which is realized with the financial support of Operating Programme “Regional Development” 2007-2013, co-funded by the European Union through the European Regional Development Fund.
The sole responsibility for the content of the internet portal lies with Foundation “Radio New Europe” and under no circumstances can it be deemed that the information contained therein reflects an official stand of the European Commission and the Managing Authority.